Obec Zbýšov
Kraj Středočeský - Okres Kutná Hora

Lidová knihovna ve Zbýšově

Z historie lidové knihovny ve Zbýšově

Obec Zbýšov měla již od let devadesátých 19. století lidovou knihovnu, o jejíž založení a udržování měl, kromě místního učitelstva, zásluhu tupadelský lékař MUDr. Štěpán Filip. Knihovnu spravoval řídící učitel Ladislav Weiser. Do prvních let republiky zachovaly se z ní zbytky - svazky značně opotřebované.
Zákon z r. 1920 nařizoval zříditi knihovnu v každé obci s povinným příspěvkem na vydržování 50 hal. za každého obyvatele, což bylo ve Zbýšově asi 70 Kč. Z toho by se ovšem i při tehdejší láci knih (asi 20 Kč za svazek) asi knihovna nepořídila. Vyzval proto obecní úřad své občany, aby každý dle svých možností daroval dobrou knihu pro obecní knihovnu. Sešlo se 150 svazků různé hodnoty - to byl začátek. Prvním knihovníkem byl učitel Josef Knop. V době založení měla knihovna 156 svazků, k 31.12.1930 již 232 svazků.
Revident státních drah v.v. (= ve výslužbě) Josef Vítek, rodák z chvalovického mlýna, daroval v roce 1931 k uctění památky své matky Marie Magdaleny Vítkové, odpočívající na zbýšovském hřbitově, knihovnu o 1 000 svazcích - vázaných, nových nebo zánovních - vybraných dle seznamu Masarykova osvětového ústavu pro obecní knihovny. Kromě toho daroval obci 800 Kč na zařízení knihovny. Obec zakoupila 2 skříně a po úpravě obecního domku čp. 25 v roce 1937 byla knihovna mající toho času již přes jeden tisíc svazků přestěhována ze školy do tohoto domku.
Za německé okupace bylo mnoho knih z nařízení okupantů vyřazeno, některé zachráněné se po revoluci v r. 1945 do knihovny vrátily. Po únoru 1948 byly z knihovny odstraněny opět některé knihy neodpovídající duchu doby.

Posloupnost knihovníků zbýšovských

Ladislav Weiser, řídící učitel 1890 - 1920
Josef Knop, učitel 1920 - 1926
Božena Ryšánová, poštmistrová 1926 - 1927
Josefa Kalašová, učitelka 1927 - 1935
Ema Bartoníčková, učitelka 1935 - 1938
Božena Mrkvičková, švadlena 1938 - 1941
V okupaci bez knihovníka  
Jana Polenská, učitelka 1946 - 1954
Věra Zděnková, učitelka 1955 - 1960
Alena Kalinová, učitelka 1961 - 1965
Zuzana Čapková, v domácnosti 1965 - 1966
Anna Kurfirstová, učitelka 1967 - 1973
Alena Kalinová, učitelka 1973 - 1984
Ivana Veselá, v domácnosti 1984 - 1988
Drahuše Chadrabová, v důchodu 1988 -

Od roku 1955 byla knihovna umístěna do jedné z kanceláří MNV Zbýšov, čp. 26. Po vrácení objektu MNV v restituci původním majitelům se knihovna v roce 1991 stěhovala do uvolněné kanceláře v objektu JZD Zbýšov, čp. 57. Zanedlouho, když tento objekt převzala firma Mila Trading, přestěhovala se knihovna v r. 1997 do uvolněné místnosti v objektu Zdravotního střediska Zbýšov, čp. 58. Zde je umístěna dosud. Všechna tato nelehká a rušná stěhování zajistila a provoz knihovny obětavě zajišťovala dobrovolná knihovnice Drahuše Chadrabová, úřednice, nyní v důchodu.

Z připravované knihy o Zbýšově (autoři: Alois Ryšán /1887-1972/, řídící učitel ve Zbýšově 1911-1942, a Ivan Vergner).

Zpět na homepage